Equilibrium ha estat per a mi un lloc de creixement personal i de profunditzar amb la pràctica.
Un pas cap a la decisió, per a mi molt important, com és dedicar-me a l’ensenyança del yoga, un espai on adquirir prou confiança i coneixement per seguir, per anar més enllà, per compartir amb més éssers humans aquest goig, una llar on anar i retrobar-me amb tota l’amplitud que el yoga pot oferir.
Gràcies.